1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. “เรื่องเพศ” เหตุแห่งความสูญเสีย

“เรื่องเพศ” เหตุแห่งความสูญเสีย

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 19 พ.ย. 2016

“เรื่องเพศ” เหตุแห่งความสูญเสีย

เมื่อ“เรื่องเพศ” เป็นเหตุแห่งความสูญเสีย ต่างประเทศ: เชฟซูชิ เป็นอาชีพของผู้ชาย!?, คอขาดบาดตาย เมื่อผู้หญิงอัฟกันจะเป็นคนขับแท็กซี่ ในตอนนี้จะได้คุยกับ 'พัชรี อารยะกุล' ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ถึงกลไกคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย