ติโต ตอนที่ 10 (ตอนจบ)

รายการ : ห้องสมุดหลังไมค์

ออกอากาศ 7 พ.ย. 2016

ติโต ตอนที่ 10 (ตอนจบ)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแปลเรื่อง "ติโต" จากต้นฉบับเรื่อง "Tito" ของ Phyllis Auty เมื่อพ.ศ. 2519 เพื่อให้ข้าราชบริพารได้ทราบถึงบุคคลที่น่าสนใจคนหนึ่งของโลก "ติโต" เป็นผู้นำประเทศยูโกสลาเวีย ซึ่งประกอบด้วยชนชาติที่แตกต่างกัน ทั้งด้าานเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ให้กลับมารวมกันเป็นปึกแผ่นในยามวิกฤต สามารถรักษาความสมบูรณ์ และเพิ่มพูนความเจริญของประเทศตลอดชีวิตของเขา.

คลิปเสียงที่คล้ายกัน