1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 บนรถโดยสาร / อะไรที่ควรเชื่อหรือไม่เชื่อเกี่ยวกับ Covid-19 บ้าง (ตอนที่ 1)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 บนรถโดยสาร / อะไรที่ควรเชื่อหรือไม่เชื่อเกี่ยวกับ Covid-19 บ้าง (ตอนที่ 1)

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 26 มี.ค. 2020

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 บนรถโดยสาร / อะไรที่ควรเชื่อหรือไม่เชื่อเกี่ยวกับ Covid-19 บ้าง (ตอนที่ 1)