1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. "ออนไลน์" โอกาสใหม่ของแม่บ้านชายแดนใต้

"ออนไลน์" โอกาสใหม่ของแม่บ้านชายแดนใต้

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 22 มี.ค. 2020

"ออนไลน์" โอกาสใหม่ของแม่บ้านชายแดนใต้

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ที่ช่วยลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ขนของผู้หญิง หนึ่งในประเด็นการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ สู่แคมเปญการตลาด โดยกลุ่มธุรกิจเอกชน