1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. "เหยื่อค้ามนุษย์" สู่นักรณรงค์เพื่อสิทธิผู้หญิงและเด็ก

"เหยื่อค้ามนุษย์" สู่นักรณรงค์เพื่อสิทธิผู้หญิงและเด็ก

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 14 มี.ค. 2020

"เหยื่อค้ามนุษย์" สู่นักรณรงค์เพื่อสิทธิผู้หญิงและเด็ก

Sophia Loibl ผู้ที่่ผ่านประสบการณ์การถูกขายจากครอบครัวตั้งแต่อายุ 4 ขวบ
 
ความเชื่อที่ว่า "เด็ก LGBT มีพรสวรรค์ด้านการแสดง สร้างความบันเทิง" เป็นการปิดกั้นพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน ประสบการณ์ทำงานเพศวิถีศึกษาจาก แสงจันทร์ เมธาตระกูล มูลนิธิแพธทูเฮลท์