1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. เรื่องเพศ ต้องรู้

เรื่องเพศ ต้องรู้

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 29 ก.พ. 2020

เรื่องเพศ ต้องรู้

โปรเจ็กต์ My Body, My Right, My Choice - UNFPA จับมือเว็บไซต์ Dek-D สื่อสารความรู้เรื่องเพศสำหรับวัยรุ่น
 
วัยรุ่นยุคใหม่กับเพศสัมพันธ์ครั้งแรก สำรวจพบส่วนใหญ่ไม่เต็มใจ แต่ไม่รู้วิธีปฏิเสธ