1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. หญิงไทยออนไลน์หาคู่ข้ามชาติ

หญิงไทยออนไลน์หาคู่ข้ามชาติ

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 22 ก.พ. 2020

หญิงไทยออนไลน์หาคู่ข้ามชาติ

ผศ.ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบ "ความเป็นผู้หญิงไทย" อ่อนหวาน เอาใจ ดูแลครอบครัว ยังเป็นจุดขายสำคัญในการหาคู่ข้ามชาติ
 
ความรู้ ความเข้าใจ และความอาย ยังเป็นอุปสรรคใหญ่ของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของวัยรุ่นไทย ฟังประสบการณ์ทำงานจากเภสัชกรธง ดีมาก จังหวัดขอนแก่น