1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. ผู้หญิงเหยื่อ "โลกร้อน"

ผู้หญิงเหยื่อ "โลกร้อน"

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 15 ก.พ. 2020

ผู้หญิงเหยื่อ "โลกร้อน"

กระแสความตื่นตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ผู้หญิงได้รับผลกระทบก่อนกลุ่มอื่น 

GRB - Gender Responsive Budgeting กำหนดในรัฐธรรมนูญ ส่งผลต่องบประมาณปี 63 แค่ไหน 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประสบการณ์ทำงานจากตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่