คุณพ่อลาคลอด

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 2 ก.พ. 2020

คุณพ่อลาคลอด

"คุณพ่อลาคลอด" มีกฎหมายพร้อม แต่สังคมไม่พร้อม คุณพ่อบ้านจึงขอสละสิทธิ์
 
ท้องวัยทอง วัยรุ่นไม่ใช่ช่วงวัยเดียวที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม แต่กลุ่มคุณแม่บ้านกลายเป็นอีกกลุ่มที่เผชิญปัญหาไม่แพ้กัน