1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. ลูกต้องรู้ พูดแบบไหนไม่ “ละเมิดทางเพศ”

ลูกต้องรู้ พูดแบบไหนไม่ “ละเมิดทางเพศ”

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 12 ม.ค. 2020

ลูกต้องรู้ พูดแบบไหนไม่ “ละเมิดทางเพศ”

ลูกต้องรู้ พูดแบบไหน "ละเมิดทางเพศ" โดย"หมอโอ๋" เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน พญ.จิราภรณ์ อรุณากูล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

กระแสโลก ปรับปรุงหลักสูตรเพศศึกษา รับมือปัญหาเพศของคนรุ่นใหม่ และงานออกแบบ "ห้องน้ำ" ที่เป็นมิตรกับคนทุกเพศ