1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. “ประจำเดือน” ช่องว่างความรู้สุขภาพผู้หญิงไทย

“ประจำเดือน” ช่องว่างความรู้สุขภาพผู้หญิงไทย

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 11 ม.ค. 2020

“ประจำเดือน” ช่องว่างความรู้สุขภาพผู้หญิงไทย

"ประจำเดือน" ช่องว่างความรู้สุขภาพผู้หญิงไทย ประสบการณ์ทำงานโดยวิภาพร โภควิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
 
ก้าวต่อกรณีศาลรัฐธรรมนูญไม่รับพิจารณาคำร้อง คู่หญิงรักหญิงถูกปฏิเสธจดทะเบียนสมรส