1. หน้าแรก
  2. เพลงและดนตรี
  3. เพลงดนตรีวิถีอาเซียน

รายการ

รายการ : เพลงดนตรีวิถีอาเซียน

ร่วมสัมผัสท่วงทำนองความไพเราะแห่งเสียงดนตรีและความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีและวิถีของดนตรีในภูมิภาคอาเซียนกับอาจารย์อานันท์ นาคคง ในรายการ "เพลงดนตรีวิถีอาเซียน" (Asean music ways)

เพลงดนตรีวิถีอาเซียน

41 คลิป