1. หน้าแรก
  2. ข่าว

กพท. ชี้แจงหลักความปลอดภัยการใช้โดรน

12 ก.ค. 2560| | 2,683

     สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนที่ใช้โดรน เพื่อความปลอดภัยในการบินเบื้องต้น โดยมีข้อกำหนดดังนี้
 
     1. ห้ามทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต 
     2. ห้ามทำการบินในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
     3. ต้องทำการบินในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ซึ่งสามารถมองเห็นอากาศยานได้อย่างชัดเจน
     4. ห้ามทำการบินโดยใช้ความสูงเกิน 90 เมตร (300 ฟุต) เหนือพื้นดิน 
     5. ห้ามทำการบินเหนือเมือง หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู่ 
     6. ห้ามบังคับอากาศยานเข้าใกล้อากาศยานซึ่งมีนักบิน 
     7. ห้ามทำการบินละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
 
     โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่มา : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย