1. หน้าแรก
  2. ข่าว

ขนส่งฯ ให้แท็กซี่ส่งข้อมูลอูเบอร์กระทำผิด ห้ามล้อมรถเด็ดขาด

26 มิ.ย. 2560| | 1,968

     นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวถึงกรณีกลุ่มรถแท็กซี่ล้อมรถยนต์ที่เชื่อว่าเป็นผู้ให้บริการแท็กซี่ป้ายดำผ่านแอปพลิเคชัน ทั้งอูเบอร์ และแกรปคาร์ ว่าขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถสาธารณะงดเว้นพฤติกรรมรุมล้อมรถ หากพบรถยนต์ที่สงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบจับกุมและลงโทษผู้ขับรถตามข้อหาความผิดอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ หากตรวจพบพฤติกรรมรุมล้อมรถอีก สำนักงานขนส่งจังหวัดจะพิจารณาลงโทษทั้งผู้ขับรถและผู้ประกอบการอย่างเข้มงวด
 
     สำหรับผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น กรมการขนส่งทางบกยืนยันว่า สามารถกระทำได้ แต่ต้องเป็นการเรียกรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อเพิ่มทางเลือกและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
 
     ส่วนผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ เช่น อูเบอร์ และแกรปคาร์ กระทรวงคมนาคมจะแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางนำแอพพลิเคชั่นมาใช้กับระบบการขนส่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อทำการศึกษารูปแบบ แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการในรูปแบบรถแท็กซี่ผ่านการให้บริการโดยแอพพลิเคชัน เบื้องต้นคาดว่า ต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 4-5 เดือน จึงจะได้ข้อสรุป
 
     ส่วนโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ที่จะเป็นการยกระดับการให้บริการแท็กซี่ปัจจุบัน โดยการติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเลือกใช้บริการรถแท็กซี่ในระบบ ได้เสนอแก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับรถแท็กซี่ทั้ง 2 ฉบับ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2559 และอยู่ขั้นตอนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งเรื่องให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณา ก่อนส่งให้กระทรวงคมนาคมลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2560 คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนตุลาคมนี้

ที่มา : Thai PBS