1. หน้าแรก
  2. ข่าว

๑๑ ปี งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙

12 มิ.ย. 2560| | 2,411

๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ (๑๑ ปีที่ผ่านมา) เวลา ๑๘.๓๐ น.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์  เสด็จพระราชดำเนินยังพิธีเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ แด่ สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี และผู้แทนประมุข ณ ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ และ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙

ในการนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาห์ แห่งเนการาบรูไนดารุสซาลาม ทรงชนแก้วแชมเปญถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร