1. หน้าแรก
  2. ข่าว

14 ปีสถานการณ์ชายแดนใต้ กับทางออกสู่สมานฉันท์

21 ธ.ค. 2561| | 1,954

ตลอดระยะเวลา 14 ปี กับความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 ถึงปัจจุบัน จากการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงต่อความรุนแรง ที่นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน และกลุ่มผู้ก่อเหตุ เปลี่ยนเป็นการแก้ปัญหาด้วยการพูดคุย ซึ่งเป็นเส้นทางสู่ความสันติสุข จะมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนกับความหวังการนำสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่