1. หน้าแรก
  2. ข่าว

คนไอคิวสูงมักเกี่ยวข้องกับความขี้เกียจ

30 ต.ค. 2560| | 3,423

     นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Florida Gulf Coast ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำการทดสอบที่เคยใช้เมื่อ 30 ปีที่แล้วกับกลุ่มนักเรียน โดยแบบสอบถามจะเป็นการจำลองเหตุการณ์ จากนั้น ทอดด์ แม็กเอลรอย และคณะนักวิจัย ได้เลือก 30 คนที่จัดเป็นพวกชอบใช้ความคิด กับพวกที่ไม่ชอบใช้ความคิด จากแบบสอบถาม เพื่อให้พวกเขาใส่สร้อยข้อมือที่จะติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเขาประเภทของกิจกรรมที่ทำเป็นเวลา 7 วัน เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของร่ายกายของพวกเขา

    จากผลการติดตามทำให้เกิดความน่าแปลกใจตรที่ กลุ่มคนที่ชอบใช้ความคิดจะทำกิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่างกายน้อยกว่ากลุ่มคนที่ไม่ใช้ความคิด ทำให้นักวิจัยได้ศึกษาและค้นพบว่าคนที่มีสติปัญญาดีหรือมีไอคิวสูงมักจะใช้เวลาไปกับการอยู่เปื่อยๆ มากกว่าคนที่มีไอคิวน้อยกว่าที่มักจะเป็นคนคล่องแคล่ว ชอบทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย เพราะคนฉลาดมักจะขี้เบื่อน้อยกว่าคนทั่วไป ทำให้พวกเขาพึงพอใจกับการอยู่เฉยๆ และปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับความคิด ขณะที่คนที่มีไอคิวต่ำกว่า จะชอบทำกิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่างกาย เพราะพวกเขาจะรู้สึกเบื่อง่าย จึงต้องหาอะไรทำจะได้ไม่ต้องคิดเยอะ

     หลังจากได้เผยแพร่ผลการวิจัยในครั้งนี้ วารสาร Health Psychology เปิดเผยว่า สถิติที่ได้จากผลการศึกษาครั้งนี้นั้น "เห็นชัด" และ "ตรงไปตรงมา" นักวิจัยยังชี้ว่า มีความเป็นไปได้ที่กลุ่มคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ความคิดจะเบื่ออะไรได้ง่ายกว่า จึงจำเป็นต้องทำกิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่างกาย แต่หากจะให้สรุปจากผลการวิจัยนี้ว่า คนฉลาดมักขี้เกียจ ก็อาจส่งผลเสียให้คนเข้าใจไปว่าขี้เกียจคือดี