1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. เรียกคืนโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบแบตตารี/ข้อควรปฏิบัติการจัดฟัน

เรียกคืนโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบแบตตารี/ข้อควรปฏิบัติการจัดฟัน

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 20 ก.ย. 2016

เรียกคืนโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบแบตตารี/ข้อควรปฏิบัติการจัดฟัน

คลิปเสียงที่คล้ายกัน