1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ทำไมต้องเครียด หลีกเลี่ยงได้หรือไม่ : (Health Talk Health Tips)

ทำไมต้องเครียด หลีกเลี่ยงได้หรือไม่ : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 23 พ.ย. 2019

ทำไมต้องเครียด หลีกเลี่ยงได้หรือไม่ : (Health Talk Health Tips)

เรื่องบางเรื่องก็มักจะหาเหตุผลและคำตอบไม่ได้ว่า ทำไมต้องเครียด จริง ๆ แล้วหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ 
 
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์