1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. เด็กและวัยรุ่นไทยเสี่ยงป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้น / ความเจริญของประเทศนำมาสู่ความเลวร้ายทางสุขภาพจริงหรือ

เด็กและวัยรุ่นไทยเสี่ยงป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้น / ความเจริญของประเทศนำมาสู่ความเลวร้ายทางสุขภาพจริงหรือ

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 11 พ.ย. 2019