1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ทีคุณ TCAS
  4. ลำดับความยากของข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

ลำดับความยากของข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

รายการ : ทีคุณ TCAS

ออกอากาศ 9 พ.ย. 2019

ลำดับความยากของข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

ทำความรู้จักกับระดับความยากง่ายของข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ในรูปแบบการสอบต่าง ๆ ทั้ง O-NET, GAT-PAT และวิชาสามัญ ยากง่ายอย่างไร
 
 
Host : นัททยา เพ็ชรวัฒนา / วรเกียรติ นิ่มมาก