1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. หยุดโทษคนอื่นเพื่อเพิ่มความสุขให้ชีวิต : (Health Talk Health Tips)

หยุดโทษคนอื่นเพื่อเพิ่มความสุขให้ชีวิต : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 9 พ.ย. 2019

หยุดโทษคนอื่นเพื่อเพิ่มความสุขให้ชีวิต : (Health Talk Health Tips)

โทษคนอื่น เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องรับภาระและความรับผิดชอบที่เกิดจากความผิดพลาด แต่กลับเป็นทุกข์เมื่อเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดจากเพื่อนร่วมงาน ทำอย่างไรดี

Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์