1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เกษตรบ้านเรา
  4. เกษตรกรตัวอย่างเกษตรอินทรีย์

เกษตรกรตัวอย่างเกษตรอินทรีย์

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 10 พ.ย. 2019

เกษตรกรตัวอย่างเกษตรอินทรีย์

รายการ "เกษตรบ้านเรา" ขอนำเสนอตัวอย่างเกษตรกรและทางเลือกการทำเกษตรแบบอินทรีย์โดยไม่พึ่งพาสารเคมีที่เป็นอันตรายและตกค้าง สามารถสร้างรายได้บนความยั่งยืนของการทำการเกษตร