1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. โรครองช้ำ : (Health Talk Health Tips)

โรครองช้ำ : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 5 พ.ย. 2019

โรครองช้ำ : (Health Talk Health Tips)

ฟังประสบการณ์จากคุณหมอเกี่ยวกับ โรครองช้ำ โรคที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้เท้าไม่ถูกวิธี โดยเฉพาะคนที่ต้องยืนเป็นเวลานาน ๆ โรคนี้เป็นแล้วต้องผ่าตัดหรือไม่ 
 
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ดร.นพ.จตุพล คงถาวรสกุล