1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. อาหารฟังก์ชัน ดูแลสมองให้พร้อมทุกเช้า : (Health Talk Health Tips)

อาหารฟังก์ชัน ดูแลสมองให้พร้อมทุกเช้า : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 28 ต.ค. 2019

อาหารฟังก์ชัน ดูแลสมองให้พร้อมทุกเช้า : (Health Talk Health Tips)

อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักสำหรับ อาหารฟังก์ชัน อาหารประเภทนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก ที่สำคัญสามารถดูแลสมองของเราให้พร้อมรับมือกับการทำงานได้ตลอดวัน ประโยชน์อาหารชนิดนี้ต่อสมองมีอะไรบ้าง 
 
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์