1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. เมื่อความคิดตัวเองเป็นใหญ่ ใคร ๆ ก็ต้องทำตาม : (Health Talk Health Tips)

เมื่อความคิดตัวเองเป็นใหญ่ ใคร ๆ ก็ต้องทำตาม : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 26 ต.ค. 2019

เมื่อความคิดตัวเองเป็นใหญ่ ใคร ๆ ก็ต้องทำตาม : (Health Talk Health Tips)

คุณเคยเจอสถานการณ์นี้หรือไม่ เจ้านายเรียกประชุมระดมความคิดแชร์ความเห็น แต่สุดท้ายก็ไม่รับฟังความคิดเห็นใครอยู่ดี แล้วเอาความคิดของตนเองที่คิดไว้อยู่แล้วมาใช้แถมบังคับให้ยอมรับความคิดนั้นด้วย เพราะอะไรเขาจึงเป็นแบบนี้ แล้วจะรับมืออย่างไร

Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสว้สดิ์