1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. โรคแพนิค : (Health Talk Health Tips)

โรคแพนิค : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 25 ต.ค. 2019

โรคแพนิค : (Health Talk Health Tips)

โรคแพนิค เป็นภาวะการตื่นตระหนกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่มีเหตุผล หวาดกลัวอย่างรุนแรงทั้ง ๆ ที่ตนเองไม่ได้เผชิญหน้าหรือตกอยู่ในสถานการณ์นั้น เรียนรู้โรคนี้ไปด้วยกัน ฟังให้เข้าใจจะได้รับมือได้ถูกต้อง
 

Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า