โรคแพนิค

โรคแพนิค เป็นภาวะการตื่นตระหนกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่มีเหตุผล หวาดกลัวอย่างรุนแรงทั้ง ๆ ที่ตนเองไม่ได้เผชิญหน้าหรือตกอยู่ในสถานการณ์นั้น เรียนรู้โรคนี้ไปด้วยกัน ฟังให้เข้าใจจะได้รับมือได้ถูกต้อง

Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า