1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. เตือนไม่ควรถ่ายบัตรประชาชนด้านหลังเสี่ยงโดนสวมข้อมูล / ควรใช้ผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นตัวหรือไม่ เพราะมีข่าวว่ามันก่อมะเร็ง

เตือนไม่ควรถ่ายบัตรประชาชนด้านหลังเสี่ยงโดนสวมข้อมูล / ควรใช้ผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นตัวหรือไม่ เพราะมีข่าวว่ามันก่อมะเร็ง

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 11 ต.ค. 2019