1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Sci & Tech
  4. นาซ่าเตือนทั่วโลกเผชิญความร้อนขึ้นเฉลี่ย 1 องศาเซลเซียส

นาซ่าเตือนทั่วโลกเผชิญความร้อนขึ้นเฉลี่ย 1 องศาเซลเซียส

รายการ : Sci & Tech

ออกอากาศ 4 ต.ค. 2019