1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. เรื่องง่าย ๆ ที่เราเข้าใจว่าดี แต่มันไม่ใช่ (สเต็มเซลล์) : (Health Talk Health Tips)

เรื่องง่าย ๆ ที่เราเข้าใจว่าดี แต่มันไม่ใช่ (สเต็มเซลล์) : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 1 ต.ค. 2019

เรื่องง่าย ๆ ที่เราเข้าใจว่าดี แต่มันไม่ใช่ (สเต็มเซลล์) : (Health Talk Health Tips)

เคยหรือไม่..?? เรื่องบางเรื่องที่ฟังต่อกันมาเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ มั่นใจว่าดี มั่นใจว่าใช่ แต่แพทย์กลับเตือนว่า #มันไม่ใช่ มีเรื่องอะไรบ้างที่คุณคิดว่าใช่แต่มันไม่ใช่
 
 
Credit:
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ดร.นพ.จตุพล คงถาวรสกุล
Radio Producer & Sound Engineer : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์