1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน
  4. ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ตอนที่ ๕

ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ตอนที่ ๕

รายการ : เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน

ออกอากาศ 15 ก.ย. 2019

ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ตอนที่ ๕

นางแก้วกิริยาร้องไห้เสียใจเพราะจะไม่ได้อยู่กับขุนแผน เขาจึงให้แหวนแก่นางเพื่อไปไถ่ถอนตนเองจากการเป็นทาส และให้นางบอกตำแหน่งห้องนางวันทอง