1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ทำอย่างไรให้ตัวเองมีความสุข : (Health Talk Health Tips)

ทำอย่างไรให้ตัวเองมีความสุข : (Health Talk Health Tips)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 14 ก.ย. 2019

ทำอย่างไรให้ตัวเองมีความสุข : (Health Talk Health Tips)

#ความสุข คือชีวิตที่ทุกคนต้องการ แต่ความสุขที่ว่า จะต้องสร้างขึ้นมาในรูปแบบไหน แล้วเราจะค้นพบความสุขนั้นได้อย่างไร
 
Credit:
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์
Radio Producer & Sound Engineer : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์