โหราศาสตร์ (2)

#โหราศาสตร์ ศาสตร์ด้านความเชื่อและการทำนายที่อยู่คู่สังคมไทยมาตั้งแต่อดีต จุดเริ่มต้นและวิถีชีวิตของคนไทย มีความเป็นมาและผูกพันกันอย่างไร
 
 
Credit:
Host : วัฒนะ บุญจับ
Radio Producer & Sound Engineer : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์