1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. เมื่อไหร่จะหยุดตัวสูง

เมื่อไหร่จะหยุดตัวสูง

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 13 ส.ค. 2019

เมื่อไหร่จะหยุดตัวสูง

อยากตัวสูงต้องทำอย่างไร...!! คนเราจะหยุดสูงได้เพราะอะไร, หากพ่อแม่ตัวเตี้ย ลูกมีโอกาสสูงได้หรือไม่, กีฬาแบบไหนเล่นแล้วตัวสูง, อยากตัวสูงไปยืดกระดูกดีหรือไม่..? คำถามเหล่านี้มีคำตอบ
 
 
Credit:
Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ดร.นพ.จตุพล คงถาวรสกุล
Radio Producer & Sound Engineer : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์
Editor : ธรณินทร์ เทพวงค์
Graphic : เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์