EP.33 พลายแก้วเป็นขุนแผน ตอนที่ ๑

รายการ : เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน

ออกอากาศ 3 ส.ค. 2019

EP.33 พลายแก้วเป็นขุนแผน ตอนที่ ๑

เมื่อชนะศึกพระพันวษามีรับสั่งให้ยกทัพกลับพระนครศรีอยุธยา ด้วยความดีความชอบที่พลายแก้วนำทัพจนชนะข้าศึก จึงมีรับสั่งให้ประทานรางวัลและเลื่อนยศเป็นขุนนางจึงกลายเป็น "ขุนแผน"