1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. สื่อเปลี่ยนโลก
  4. ดนตรีและศิลปะเปลี่ยนโลก

ดนตรีและศิลปะเปลี่ยนโลก

รายการ : สื่อเปลี่ยนโลก

ออกอากาศ 20 ก.ค. 2019

ดนตรีและศิลปะเปลี่ยนโลก

ฟังมุมมองของนักแต่งเพลงและนักดนตรีที่นำเพลงมาเอื้อต่อการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนบางสิ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดผลดี เพราะวางตัวตนและเปิดใจกว้าง

คลิปเสียงที่คล้ายกัน