EP.28 พลายแก้วได้นางลาวทอง ตอน ๑

รายการ : เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน

ออกอากาศ 14 ก.ค. 2019

EP.28 พลายแก้วได้นางลาวทอง ตอน ๑

เมื่อครั้งพลายแก้วยกทัพจากพระนครศรีอยุธยาเข้าไปตีเมืองเชียงใหม่ ได้เว้นบ้านจอมทองไว้ ทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งถือเป็นบุญคุณต่อชาวบ้าน เมื่อศึกสงบถึงคราที่พลายแก้วต้องยกทัพกลับอยุธยา พ่อคำแสน กำนันหมู่บ้านจอมทอง จึงได้ยกนางลาวทองบุตรสาวให้พลายแก้ว เพื่อเป็นการตอบแทน หรืออีกนัยหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันหมู่บ้านของตนให้ปลอดภัยจากกองทัพไทย