1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. เมื่อลูกสับสนทางเพศ พ่อแม่ควรทำอย่างไร

เมื่อลูกสับสนทางเพศ พ่อแม่ควรทำอย่างไร

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 4 ก.ค. 2019

เมื่อลูกสับสนทางเพศ พ่อแม่ควรทำอย่างไร

เมื่อลูกเกิดความสับสนทางเพศ พ่อแม่ผู้ปกครองควรทำอย่างไรเพื่อให้ลูกมีความเชื่อมั่นและเข้าใจในส่ิงที่ตนเองเป็น