1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. เตรียมฟ้อง รพ.เอกชนค่ารักษาแพง / ปัญหาการใช้น้ำมันกัญชาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ที่เชียงใหม่ / ถ่ายท้องกับท้องเสีย เหมือนกันหรือไม่

เตรียมฟ้อง รพ.เอกชนค่ารักษาแพง / ปัญหาการใช้น้ำมันกัญชาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ที่เชียงใหม่ / ถ่ายท้องกับท้องเสีย เหมือนกันหรือไม่

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 7 มิ.ย. 2019