1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Inside Asean
  4. พิธีสละราชสมบัติของจักรพรรดิญี่ปุ่นและพิธีขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดิองค์ใหม่

พิธีสละราชสมบัติของจักรพรรดิญี่ปุ่นและพิธีขึ้นครองราชย์ของจักรพรรดิองค์ใหม่

รายการ : Inside Asean

ออกอากาศ 4 พ.ค. 2019