1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. ตรวจสอบโฆษณาขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

ตรวจสอบโฆษณาขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 25 ส.ค. 2016

ตรวจสอบโฆษณาขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

คลิปเสียงที่คล้ายกัน