1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. พบการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์เพิ่มขึ้นในรอบ 4 ปี