1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Science Today
  4. นวัตกรรมที่จอดรถอัจฉริยะฝีมือคนไทย/การจัดการแผงโซล่าเซลล์หมดอายุ

นวัตกรรมที่จอดรถอัจฉริยะฝีมือคนไทย/การจัดการแผงโซล่าเซลล์หมดอายุ

รายการ : Science Today

ออกอากาศ 25 ส.ค. 2016

นวัตกรรมที่จอดรถอัจฉริยะฝีมือคนไทย/การจัดการแผงโซล่าเซลล์หมดอายุ

คลิปเสียงที่คล้ายกัน