1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Science Today
  4. ปล่อยปลาซัคเกอร์โดยเชื่อว่าสะเดาะเคราะห์ทำลายระบบนิเวศน์อย่างรุนแรง

ปล่อยปลาซัคเกอร์โดยเชื่อว่าสะเดาะเคราะห์ทำลายระบบนิเวศน์อย่างรุนแรง

รายการ : Science Today

ออกอากาศ 25 ส.ค. 2016

ปล่อยปลาซัคเกอร์โดยเชื่อว่าสะเดาะเคราะห์ทำลายระบบนิเวศน์อย่างรุนแรง

คลิปเสียงที่คล้ายกัน