1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. Science Today
  4. ระเบียบใหม่ของ FDA แรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขาดแคลน

ระเบียบใหม่ของ FDA แรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขาดแคลน

รายการ : Science Today

ออกอากาศ 25 ส.ค. 2016

ระเบียบใหม่ของ FDA แรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขาดแคลน

คลิปเสียงที่คล้ายกัน