1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. แนวคิดปรับขึ้นราคาแท็กซี่เสียงสะท้อนผู้โดยสาร / เตือนอันตรายยาหมอทหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดอลสลิม

แนวคิดปรับขึ้นราคาแท็กซี่เสียงสะท้อนผู้โดยสาร / เตือนอันตรายยาหมอทหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดอลสลิม

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 31 ต.ค. 2018

แนวคิดปรับขึ้นราคาแท็กซี่เสียงสะท้อนผู้โดยสาร / เตือนอันตรายยาหมอทหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดอลสลิม