1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. ตุ๊กตุ๊กเชียงใหม่ / ตรวจพวงไข่ไก่ปลอม/ หัวใสหรือเลว ใส่แอสไพรินแช่อาหารสด

ตุ๊กตุ๊กเชียงใหม่ / ตรวจพวงไข่ไก่ปลอม/ หัวใสหรือเลว ใส่แอสไพรินแช่อาหารสด

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 3 ต.ค. 2018