1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หลังไมค์ในสนามข่าว
  4. ร้องเรียนปัญหากองทุนหมู่บ้านที่ จ. ชัยภูมิ / ชาวชุมชนหมู่บ้านธนาคมซิตี้ร้องเรียนเรื่องระบบสาธารณูปโภค

ร้องเรียนปัญหากองทุนหมู่บ้านที่ จ. ชัยภูมิ / ชาวชุมชนหมู่บ้านธนาคมซิตี้ร้องเรียนเรื่องระบบสาธารณูปโภค

รายการ : หลังไมค์ในสนามข่าว

ออกอากาศ 19 ก.ย. 2018

ร้องเรียนปัญหากองทุนหมู่บ้านที่ จ. ชัยภูมิ / ชาวชุมชนหมู่บ้านธนาคมซิตี้ร้องเรียนเรื่องระบบสาธารณูปโภค