1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. สคบ. สำนักอนามัย กทม. ตรวจร้านสักปาก / แพทย์ผิวหนังเตือนความเสี่ยงการสัก / เมื่อสเต๊กไม่ได้ทำจากเนื้อ

สคบ. สำนักอนามัย กทม. ตรวจร้านสักปาก / แพทย์ผิวหนังเตือนความเสี่ยงการสัก / เมื่อสเต๊กไม่ได้ทำจากเนื้อ

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 5 ก.ย. 2018

สคบ. สำนักอนามัย กทม. ตรวจร้านสักปาก / แพทย์ผิวหนังเตือนความเสี่ยงการสัก / เมื่อสเต๊กไม่ได้ทำจากเนื้อ